BD
Bytový dům, Tvrdonice
Studie 2021, příprava stavebního povolení