KU3
Kamenny Újezd
Ideová studie 2013-14
Ideová studie úprav jihočeské návsi společně s Architekty VPA. Při návrhu úprav byl kladen důraz na oživení návsi, zklidnění dopravy a vizuální jednotu. Cílem bylo umožnit lidem, aby se zde zastavili a smysluplně trávili volný čas, dnes se tudy dá jen procházet. Hlavní autor Ing. arch. Tomáš Petrášek.