eDUM.cz architektonický ateliér

Hlavní osobou ateliéru eDUM.cz je Ing. arch. Pavel Veselý

Adresa:
Konec 21
691 53 Tvrdonice

Mobil: +420 775 344 000
E-mail: info@edum.cz

Ing. arch. Pavel Veselý
autorizovaný architekt ČKA 03 557

  • 1994 – 2001 ČVUT v Praze, fakulta architektury
  • 1999 – 2000 studijní pobyt na TU Graz v Rakousku
  • 2001 – 2003 civilní služba v Dětském centru Arpida v Český Budějovicích www.arpida.cz
  • 2003 – 2008 zaměstnanec Ateliéru EIS v Český Budějovicích www.ateliereis.cz
  • 2008 založení ateliéru eDUM.cz