eDUM.cz architektonický ateliér

Poskytujeme komplexní služby v oblasti projektování staveb a urbanismu.

Zabýváme se širokým spektrem staveb od projektů novostaveb, rekonstrukcí, přestaveb až po interiérovou tvorbu a design nábytku.

Zajišťujeme architektonické i urbanistické studie, projekty pro územní a stavební řízení, realizační dokumentaci, dokumentaci pro výběr dodavatele, autorský dozor, inženýrskou činnost.

Projektujeme pasivní a nízkoenergetické domy. Snažíme se navrhovat staveby v souladu s ekologickými zásadami a s ohledem na životní prostředí. Důraz klademe na levné provozní náklady stavby.

Preferujeme obnovitelné zdroje materiálů a energie. Návrhy řešíme v úzkém kontextu s daným prostředím a lokalitou.

Přistupujeme k investorovi individuelně a respektujeme jeho požadavky. S investorem hledáme společně cestu, jak dosáhnout nejlepšího výsledku. Stavby navrhujeme v rámci finančních možností investora.

Projekty zpracováváme v nejvyšší kvalitě, která zaručuje úspěšnou realizaci stavby a zdařilé architektonické provedení.

Působíme po celé České republice.